20 maart 2003: suikerbieten en vlas zaaien

20 maart 2003: suikerbieten en vlas zaaien

20 Maart zijn de suikerbieten gezaaid. Het zaaien gebeurt met een 6 rij Becker zaaimachine. Deze zaaimachine huur ik van mijn collega akkerbouwer, waarmee ik samenwerk.

20 maart 2003: suikerbieten en vlas zaaien

Suikerbieten zaaien met de Becker 6 rijweg zaaimachine.

Dit jaar heb ik twee suikerbietenrassen gezaaid namelijk Aligator en Rosabelle.

20 maart 2003: suikerbieten en vlas zaaien

Het zaaizaad in 1 van de 6 zaadvoorraadbakjes van de zaaimachine.

20 maart 2003: suikerbieten en vlas zaaien

Een zaadje in de vorm van een pil waaruit straks een biet gaat groeien.


Ook is het vlas gezaaid. Het ras is Electra. Mts. Capelle uit Nagele heeft het vlas gezaaid. Het vlas teel ik voor Flevo Vlas BV uit Nagele.
In de buurt worden de eerste aardappelen ook al gepoot. Zelf vind ik dit nog veel te vroeg.