Juni 2002

Juni 2002

7 juni 2002: Afgelopen week op de uien en aardappelen een tweede Stikstofbemesting gegeven met KAS.
Gisteren is een proefveld met stamslabonen gezaaid door Nunhems zaden. Met een speciaal proefveldzaaimachine worden de bonen gezaaid.

Juni 2002


Vannacht nog 7 mm regen gehad, maar dat is voor de aardappels nog te weinig. Vooral omdat de knolzetting nu is begonnen hebben de aardappels water nodig.
De laatste tijd is het op een paar buitjes na droog. Ook dit jaar staat er weer een aardappelproefveld van Meijer. Alle rassen uit het assortiment van Meijer staan er. Eind Juli worden deze rassen aan de Meijertelers getoond.

Juni 2002


14 juni 2002: De regen van de afgelopen 4 dagen ( 21 mm ) was zeer welkom voor de gewassen. Vooral de aardappels hadden wat water nodig om tot een goede knolzetting te komen. De gewassen zijn na de regen explosief gegroeid. Voor de aardappels daarentegen is het wel oppassen voor de gevreesde schimmelziekte, Phytophtora infestans (Aardappelziekte). Inmiddels de aardappelrooier en uienlader voor de dag gehaald om die alvast na te kijken voordat de oogst weer begint. De Grimme DL 1500 aardappelrooier word nagekeken. De diabolorollen ( rechtsonder op de foto boven ) worden bekleed met rubber om aanplakken van klei te voorkomen. Met de diabolorollen word de rooidiepte ingesteld en de aardappels worden goed de rooier ingevoerd.

Juni 2002


Het bonen zaaien is even uitgesteld omdat de grond door de regen nog te nat is.

17 juni 2002: Vanmiddag 17 Juni de stamslabonen gezaaid. De stamslabonen zijn gezaaid door loonbedrijf Maris uit Dronten. De stamslabonen worden gezaaid met een zaaimachine die 6 m breed zaait. Om de 50 cm word er een rij stamslabonen gezaaid.  De stamslabonen die ik teel zijn gecontracteerd bij de Cooperatieve Verzendhandel. Deze is gevestigd in Dronten. De doperwten heb ik ook al bij hun gecontracteerd.

Juni 2002 Juni 2002


21 juni 2002: De eerste boontjes die 17 Juni gezaaid zijn komen al boven. De hoge temperaturen van de afgelopen week is ideaal geweest voor de kieming van de boontjes. Donderdag 23 mm regen gehad. Het was een ideaal regentje voor de aardappelen en uien.


28 juni 2002: Deze week de laatste Stikstofbemesting op de aardappels toegepast. Op de uien heb ik nog Kali 60 gestrooid. We lopen tevens de gewassen na op de laatste onkruiden.