Juli 2002

Juli 2002

4 juli 2002: Net dat de grond weer aardig droog werd kwam er deze week weer verandering in door de bijna 30 mm regen in een week tijd. Tot dusver groeien de gewassen goed door. De doperwten rijpen nu goed af. Volgende week zullen ze geoogst worden. In de doperwten komt wel nogal eens wat meeldauw voor.

Juli 2002

Doperwten.


19 Juli net terug van 2 weken lekker vakantie op de camping in Ommen. Mijn vader heeft in die periode het bedrijf waargenomen. De doperwten zijn 10 Juli gedorsen. De opbrengst was net geen 7 ton/ha bij een TM getal van 146. Het doperwtenland is gewoeld en 17 Juli geinjecteerd met 30 m3 varkensdrijfmest. Het erwtenland word gewoeld met driepootwoeler van Evers. Daarna is het land ingezaaid met bladrammenas om de grond weer lekker te laten herstellen.

Juli 2002

Woelen erwtenland.


De stamslabonen zijn geschoffeld door de buurman op 16 Juli. In de bonen kwam al weer wat onkruid (vooral straatgras).

Juli 2002

Schoffelen stamslabonen.


In de consumptie aardappelen heb ik vandaag 22 Juli een eerste proefmonster gerooid om te bepalen hoeveel opbrengst er aan zit. Ik heb 4 meter rug gerooid (11 planten, ca 15 knollen/plant), met 10 % aftrek kom ik op dit moment aan ca. 35 ton/ha. Het is de bedoeling om elke week een proefrooing te doen. Voor de tafelaardappels geld de maat 40-70 mm, de aardappels daaronder en daarboven zijn niet interessant voor deze markt.

Maat in mm’s % in de maat
0-40 19,5
40-50 49,2
50-60 28,8
60-70 2,5

Juli 2002


26 juli 2002: Afgelopen week een eerste aantasting van de ziekte valse meeldauw in de uien gevonden. Als de meeldauw zichtbaar word dan is de infectie al ruim 2 weken geleden gebeurt. Nu is het zaak om het gewas in de been te houden en dit is weer mogelijk omdat de nieuwe minister de middelen mancozeb en waarschijnlijk ook Ridimil weer toegelaten heeft. Zou dat niet het geval zijn dan zal het gewas versneld afsterven en is de hoop op een goede opbrengst weg.

Tevens heb ik in de aardappels een paar blaadjes phytophtora gevonden. Nu is het goed alert blijven. Sinds zaterdag 20 Juli 25 mm regen gehad. De aardappels en hebben dit nu wel nodig voor de knolzetting en de uien voor de bolling.