Februari 2002

februari 2002

9 februari 2002: Afgelopen woensdagavond begonnen met het opwarmen van de aardappels. Aanstaande woensdag (13-02) gaan de eerste aardappels weg. De aardappels worden opgewarmd tot een temperatuur van ca.15 graden. Het opwarmen van de aardappels tot 15 graden is nodig omdat de aardappels dan minder gevoelig zijn voor onderhuidse beschadiging wat weer leidt tot blauwverkleuring.Doordat de buitentemperatuur op dit moment zo hoog is zijn de aardappels nog eerder op de gewenste temperatuur. In de schuur zitten op dit moment ca 600 ton aardappels. Deze zijn verkocht aan Meijer.

Woensdag 13 Februari zijn de eerste 4 vrachtautos met aardappels afgeleverd. Donderdag is er 1 auto afgeleverd en vrijdag 2. Maandag 18 Februari gaan we weer verder. De schatting is dat er zo’n 17-18 autos afgeleverd moeten worden voordat de schuur leeg is. Dit jaar gaan de aardappels voordat ze de vrachtauto opgaan eerst over een stortbak om de gerooide grond er zoveel mogelijk uit te halen. Voor deze grond moet anders betaald worden.
22 februari zijn de laatste aardappels afgeleverd. Het heeft al met al 1,5 week geduurd. Een oorzaak was dat er toch nogal wat drukplekken op de aardappels voorkwamen.Deze drukplekken worden veroorzaakt doordat er teveel vochtverlies opgetreden is tijdens de bewaarperiode . Ook een oorzaak is de hoogte van de aardappels in de bewaring. Hoe hoger de aardappels in de bewaring liggen hoe meer druk er op de onderste aardappels komt te staan. Het knolweefsel word dan beschadigd. Onder deze drukplekken kunnen de aardappels blauw verkleuren.

Februari 2002

Drukplek in aardappel.

De maximale storthoogte is 3,5-4 meter. Niet te veel ventileren is erg belangrijk maar ook weer niet te weinig want dan komen andere kwalen weer voor, zoals zilverschurft. Bewaren in kisten is dan een goede maar dure optie. De aardappels van mij gaan allemaal naar Albert Heijn. Volgende week worden de aardappels bij Meijer getarreerd en dan weten we de netto-opbrengst van oogst 2001. Na het afleveren direct begonnen met het schoonmaken van de ventilatiegoten. Hier komt tijdens het bewaren nogal wat grond in.

De maand Februari was hier zeer nat. 152 mm neerslag heb ik deze maand uit de regenmeter gehaald. Vooral afgelopen maandag (25-02 ) veel regen gehad, 28 mm. Hierdoor had ik op 1 perceel wat in 1998 gediepploegd was, wat water tussen de ploegsneden staan. Op dit perceel stonden in 2001 aardappelen en dit jaar komen er stamslabonen op. Vooral op de gediepploegde percelen in Flevoland staat geregeld water op het land. De bodemstructuur is door het ploegen (vaak 50-70 cm diep) toch gestoord.
Afgelopen maandag ( 25-02 ) de aardappels bij Meijer in Swifterbant getarreerd. De netto aardappelopbrengst valt zo’n 10 % lager uit dan vorig jaar.
In de voor tafelaardappelen gangbare maat 40-70 mm kwam ik op bijna 46 ton/ha . In deze maat zat 91 % van de aardappelen.
De totale opbrengst 0 opwaarts kwam op bijna 51 ton/ha.
Inmiddels heb ik uit het tarweland een N mineraal monster geprikt en naar Altic in Dronten gebracht voor analyse.
De analyse was zoals ik zelf wel had verwacht zeer laag. In de laag 0-100 cm zit 16 N.
Komende week ga ik ook uit de percelen waar suikerbieten en aardappelen komen N monsters nemen.
De Wintertarwe kan de N (stikstof ) wel gebruiken want de kleur van de tarwe word minder.
Het is te hopen dat er nog een paar nachten komen dat het gaat vriezen zodat ik op de tarwe stikstof kan strooien.