15 april 2001

De suikerbieten zitten erin. Dit jaar teel ik ca 8,5 ha bieten.
Dit jaar teel ik twee verschillende rassen namelijk : Cynthia en Johanna.
De suikerbieten heb ik gezaaid met een 6 rij Becker machine. Deze machine huur ik van een collega akkerbouwer in de buurt waarmee ik ook samenwerk.

Verder heb ik het land waar de doperwten komen en het deel van het land wat braak word gelegd klaargemaakt met de kopeg.
Door de MacSharry regeling leg ik land braak. Omdat ook vlas bij het graanareaal hoort is het voor mij gunstig om een percentage van dit graanareaal + vlasareaal in de braak te leggen. Het percentage is voor 2001 10 % wat neerkomt op ca 2 ha. Om de gewassen aan de groei te krijgen heb ik op het vlas, uien en suikerbieten kunstmest gestrooid.
Voor het strooien van de kunstmest gebruik ik een Bogballe kunstmeststrooier.
Nu regent het buiten zodat het aardappels poten nog op zich laat wachten. Na Pasen zetten we de Steyr op smalle banden . Deze moet voor de pootmachine.