2 februari 2024; ploegen perceel 4

Ploegen perceel 4

Nadat perceel 1 geploegd is ben ik doorgegaan met het ploegen van perceel 4. Hier groeiden in 2023 uien en sojabonen. Door omstandigheden zijn de uien uiteindelijk niet geoogst. De sojabonen zijn rond half september geoogst. Op dit perceel komen in 2024 de fritesaardappelen te staan.

De overige 3 hoofdpercelen worden niet geploegd. Het perceel, perceel 2, waar in 2023 de suikerbieten groeiden is onder droge omstandigheden half september al geoogst. Dit perceel heb ik gewoeld. In dit perceel komen dit jaar de peterselie en de sojabonen.
Perceel 3 waar de aardappels groeiden is ook gewoeld. Hierin ga ik zomergerst zaaien. Op Perceel 5 waar de wintertarwe groeide daar staat nu  nog een groenbemester. Deze wil ik in het voorjaar klepelen en dan voorbewerken. In dit perceel komen de suikerbieten.