23 september 2022; woelen aardappel land

Woelen aardappel akker

Het geoogste aardappel perceel is direct na het rooien losgetrokken met de Evers Holsteiner 4 tanden woelpoot.  Dit doen we om de trekker en kiepwagen sporen open trekken. Zo kan er na regen geen water in komen te staan. De woeler maakt de grond tot op ca. 30 cm diepte los.

In het perceel wordt later dit jaar nog wintertarwe ingezaaid.