14 juli 2022; oogst peterselie voor VNK Herbs

Peterselie oogst 1e snede

Dinsdag 13 juli is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de eerste snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

Woensdagochtend 14 juli is de rest van het perceel geoogst.

Voordat de peterselie geoogst moet het perceel wel schoon zijn van bepaalde onkruiden. Vlak voor de oogst zijn we er nog met 3 man door gelopen om deze onkruiden te verwijderen. Onkruiden die er o.a.  instonden waren melden, aardappelopslag, opslag gele mosterd.

Daarna kon er geoogst worden.