16 april 2022; peterselie zaaien

Peterselie zaaien

Zaterdagmiddag 16 april is de peterselie gezaaid. Het gewas teel ik voor kruidendrogerij VNK Herbs uit Biddinghuizen. De soort peterselie die ik heb gezaaid is krulpeterselie. Krulpeterselie wordt akkerbouw matig geteeld voor industriële verwerking (drogerij). Het kruid wordt bijvoorbeeld verwerkt in pizza’s, chips etc. Het gewas kan meerdere malen (4 maal) per jaar worden geoogst. De verwerking doet VNK Herbs zelf.
De peterselie wordt dit jaar gezaaid in niet geploegd land. 23 maart is de grond wel voorbewerkt met de Steketee sneleg.


Voor het zaaien is het perceel bemest met 350 kg 20-34/ha. Dit is een meststof waarin 20 % stikstof en 34 % fosfaat inzit. Ik zaai de peterselie met onze eigen Lemken nokkenradzaaimachine. Per ha wordt tussen de 15-20 kg peterselie gezaaid. Het ras is Smaragd.