2 maart 2022; AM onderzoek

AM onderzoek

HLB De Groene Vlieg, heeft met behulp van een quad, grondmonsters genomen. Dit gebeurt in het wintertarwe perceel waar de aardappels in 2021 groeiden. De grondmonsters worden in het laboratorium van HLB De Groene Vlieg onderzocht op de aanwezigheid van aaltjes. Het AM (aardappelmoeheid) onderzoek.

Er zitten heel veel aaltjes in de bodem. Er zitten goeie aaltjes in de bodem, maar ook verkeerde. HLB De Groene Vlieg onderzoekt in dit geval de bodem op de aanwezigheid van het aardappelcystenaaltje. Dit aaltje kan schade geven in het gewas aardappelen. Door de bodem op dit aaltje te onderzoeken kan men maatregelen nemen tegen deze aaltjes. Dit kan door het telen van de goeie resistente rassen tegen deze aaltjes.
Van de aardappelcystenaaltje zijn meerdere soorten. Door te weten welke soort het is, kan daar het juiste resistente ras op worden gekozen.
Een goede aaltjesbeheersing begint met het vaststellen van een besmetting, de bepaling van de soort en de omvang van de populatie.

De quad bemonsterd om de 6 meter een strook. In de strook wordt dan regelmatig een grondmonster gestoken.

 

Meer uitgebreide info over het AM onderzoek is hier te vinden.