25 februari 2021; aanschaf AP beregeningshaspel

Aanschaf beregeningshaspel

Samen met mijn 2 collega’s in onze samenwerking hebben we geïnvesteerd in een nieuwe beregeningshaspel. Beregenen hebben we op onze bedrijven nog niet veel gedaan. Alleen als het echt nodig was werd er wel eens een collega akkerbouwer of loonwerker ingeschakeld om onze producten te beregenen. Maar de laatste jaren zien we toch steeds meer dat beregenen noodzakelijk is. Droge voorjaren, hete zomers. De gewassen hebben dan in zo’n periode steeds meer behoefte aan water.

Ons water waar we mee kunnen beregenen is niet van de beste kwaliteit. Het zoutgehalte, EC, is hier vaak aan de hoge kant. Zowel onze omringende tochten maar ook de waterbron is aan de zoute kant. De uitdaging is wel om dan op het juiste moment te beregenen. Nu we zelf een beregeningshaspel hebben kunnen we dit juiste moment beter bepalen en zijn we niet meer afhankelijk van anderen.

De beregeningshaspel is gekocht bij De Nieuwstad in Lelystad. Het merk is AP. Het type is Maxi 125-550. AP Machinebouw is gespecialiseerd in de ontwikkeling en constructie van machines voor de agrarische sector en voor de weg- en waterbouw. Het is een Nederlands bedrijf gevestigd in de Noordoostpolder.
Hier meer info.

25 februari 2021; aanschaf AP beregeningshaspel