Winter webinars

Webinars

Normaliter is de winterperiode een periode waar we onze kennis kunnen bijspijkeren via vergaderingen. Deze worden georganiseerd door diverse bedrijven. Het zijn vergaderingen die gaan over de teelten, bemesting, bodem, financieel etc. Door de corona crisis zijn deze vergaderingen niet meer mogelijk. Gelukkig is het door de diverse digitale technieken in deze tijd mogelijk om via zogenaamde webinars toch kennis te kunnen vergaren via die diverse bedrijven.
De meeste worden gehouden via Teams en Zoom, maar er worden ook webinars professioneel georganiseerd.

Voordeel van de webinars is dat je niet meer met de auto op pad hoeft en pas op het laatste moment online nog kan aanschuiven. Ook is het vaak mogelijk om de webinars op een beter, rustiger tijdstip voor jezelf terug te kijken.

Nadeel is wel dat je minder interactie hebt in de vergadering en ook geen collega’s meer spreekt voor of na de vergadering.

Hieronder wat webinarlinks over de teelt van uien

Presentaties

Veredeling van een robuuste ui!
Bas van den Hemel, manager veredeling De Groot en Slot
[Klik hier voor de dia’s van de presentatie]
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Update Uireka
Gijsbrecht Gunter, voorzitter stuurgroep Uireka
[Klik hier voor de dia’s van de presentatie]
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Marktinformatie/export, verwachtingen en kwaliteit
Jelle van der Krift, (mede)eigenaar PPA Group
[Klik hier voor de dia’s van de presentatie]
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Hieronder nog wat Webinars.

De LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente organiseerde op 17 februari een webinar over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.


Countus Webinar akkerbouw ‘Bepaal vanuit inzicht en overzicht jouw vergezicht’


Webinar Bemesting Akkerbouw


Christoffel den Herder over o.a. groenbemesters, en bodembewerkingstechnieken.


Wim Stegeman van het Flevolands Agrarisch Collectief over natuurinclusief boeren.