19 september 2020; 3e peterselie oogst voor VNK herbs

Peterselie oogst, derde snede

Zaterdag 19 september in de vroege ochtend, is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de derde snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De eerste snede is 23 juli geoogst en de tweede 21 augustus. Door het natte weer eind augustus gaf de derde oogst wel wat minder kilo’s. De vaste rijsporen waar de oogstmachine rijdt is de laatste maal niet meer vol gegroeid.

De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

19 september 2020; 3e peterselie oogst voor VNK herbs

Na het oogsten wordt er weer wat kunstmest gestrooid, zo kan de peterselie weer hergroeien en na ca. 3-4 weken is de volgende maaibeurt. Afhankelijk van het groeiseizoen kunnen er 3-5 maaibeurten worden gedaan.


Hieronder het filmpje gemaakt tijdens de eerste oogst van de peterselie.