10 september 2020; proefrooiing uien

Proefrooiing uien 2020

10 september is uit het uien perceel een proefrooiing gehaald.  Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het 9 ha groot uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA ook hanteert. Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc. van 15 % aangehouden.
Ik teel 1 ras, namelijk Rockito. Volg hier de gewasgroei van de uien in 2020.

De opbrengst is iets beter dan vorig jaar, maar dat is vergeleken met eerder jaren nog steeds laag. Oorzaak is vooral het droge voorjaar waardoor de opkomst erg onregelmatig is geweest. Begin augustus nog een lange hittegolf gehad en daarna nog een periode van erg veel regen. Niet ideaal. Binnenkort worden de uien gerooid en opgeladen.

10 september 2020; proefrooiing uien

10 september 2020; proefrooiing uien


Hieronder de uitslag van de proefrooiing en de uitslagen van proefrooiingen die in eerder jaren gedaan zijn.

10 september 2020; proefrooiing uien