27 maart 2020; zaaibedbereiding Peterselie en vogelakker

Zaaibedbereiding peterselie en vogelakker

Vrijdag 27 maart heb ik het land waar dit jaar de peterselie en vogelakker komen alvast voorbewerkt met de Steketee snelegcombinatie.  Met de sneleg maken we het in het najaar 2019 geploegde land vlak en fijn. Zo kunnen we later het zaaizaad op een constante diepte zaaien. Dit bevordert een snelle kieming en een gelijkmatige opkomst.

Voorop de trekker zit de Steketee Combirol, die het voorwerk doet, zoals het afvlakken van de ploegsneden. Achterop zit een Steketee sneleg die het zaaibed verder prepareert.

Dit jaar is weer een bijzonder jaar. Door een natte herfst en een winter zonder vorst van betekenis en dan ook nog een zeer natte maand februari erachter aan is de klei heel moeilijk te bewerken. De klei is deze droge periode met veel zon en wind keihard geworden. Het gevolg is dat we na in 1 maal eggen de grond niet in de juiste conditie krijgen om te kunnen zaaien. Er liggen nog te veel grove kluiten. (zie foto’s hieronder).

De peterselie wordt begin-half april gezaaid en de vogelakker eind mei. Door nu alvast een bewerking uit te voeren met de sneleg, maak je als het ware een “vals zaaibed”. Zo kunnen onkruiden alvast kiemen. Bij een volgende bewerking worden deze onkruiden bestreden.

Het land waar de suikerbieten komen te groeien is ook al te hard om zelfs fatsoenlijk met de sneleg de grond in te komen. Dit suikerbietenland en het uienland ga ik dan ook bewerken met de rotorkopeg. Deze gaat beter de grond in. Zo proberen we alsnog een goed zaaibed te krijgen. Word vervolgd.