6 september 2019; suikerbieten rooien

Harrysfarm Videojaaroverzicht 2019

Sinds 2012 maak ik van alle video’s die ik jaarlijks van de diverse werkzaamheden op ons akkerbouwbedrijf in Flevoland maak een videojaaroverzicht. Van het zaaien tot het oogsten en meer. Een mooi terugblik. Hieronder de ca. 9,5 minuten durende video.

De eerder gemaakte video jaaroverzichten zijn hier te vinden.