3 en 4 september 2018; uien inschuren

Uien inschuren

Dinsdag en woensdag 4 en 5 september heb ik ruim 550 ton uien ontvangen van een collega akkerbouwer. Deze uien bewaar ik dit jaar voor een uiensorteerder die de uien van de akkerbouwer afland heeft gekocht. Met vrachtauto’s worden de uien van de akkerbouwer naar mij toe getransporteerd. Via transportbanden gaan de uien de bewaring in. In de bewaring worden de uien gedroogd en bewaard. Volgend jaar worden de uien op een nader te bepalen tijdstip afgeleverd.