3 augustus 2018; eerste proefrooiing aardappelen

Eerste proefrooiing aardappelen, Innovator

3 augustus 2018 een eerste proefrooiing uit de Innovator aardappelen gehaald. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA) Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Innovator aardappelen.

Dit jaar heel nieuwsgierig hoe nu de aardappel opbrengst is. 2018 is een uitzonderlijk droog jaar. De aardappels zien er nu op 3 augustus net zo uit als ze normaal eind augustus moeten zijn. Het loof slijt hard door de droogte en hitte. Dit perceel is niet beregend. Ondanks dat hebben ze zich eigenlijk de hele tijd goed gehouden. Maar nu komt het er wel op aan voor de aardappelen. Op de twee onderstaande foto’s staan 2 manden met verschillende aardappelsorteringen. Zie onderschrift onder de foto.

3 augustus 2018; eerste proefrooiing aardappelen

De aardappels met een sortering van boven de 50 mm.


 

3 augustus 2018; eerste proefrooiing aardappelen

De aardappelen met een sortering van <50 mm.


Op de foto’s hieronder is mooi het verschil te zien tussen de stand van het gewas Innovator in 2015 (laatste jaar dat ik Innovator teelde) en nu 2018.

 

Gewasgroei aardappelen 2015

Innovator aardappelen op 4 augustus 2015


3 augustus 2018; eerste proefrooiing aardappelen

Innovator aardappelen op 3 augustus 2018.

Het onderwatergewicht is nu al 450. Het onderwatergewicht geeft aan hoe droge stof (zetmeel) de aardappel bevat. Hoe hoger hoe meer zetmeel.
Nog meer info over het onderwatergewicht is hier te vinden.
In onderstaande tabel zijn de proefrooiingen te zien die ik de afgelopen jaren gedaan heb. Vergeleken met 2015 zit er nu 2,5 ton/ha minder onder. Maar hoeveel groeipotentie heeft het gewas in 2018 nog, dat word heel spannend. Zelf verwacht ik niet veel meer, tenzij het weer snel gaat omslaan.


Hieronder het overzicht.

3 augustus 2018; eerste proefrooiing aardappelen