27 april 2018; jonge graspieper

Jonge graspiepers in talud sloot

Jitty Hakkert van Werkgroep de Grauwe Kiekendief heeft tijdens de MAS telling bij ons op het bedrijf in het sloottalud een nestje met 4 jonge graspiepers ontdekt.
Meer info over de graspieper.

Het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) volgt broedvogels van het agrarisch gebied. Dit beslaat het grootste deel van Nederland en veel soorten vertonen een sterke achteruitgang. MAS kost weinig tijd, maar levert belangrijk cijfermateriaal op over verspreiding en aantalsontwikkeling. Doel, Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene ‘boerenlandvogels’, in aanvulling op andere broedvogeltellingen (BMP). Agrarisch gebied omvat graslanden, akkers en kleinschalig landschap.(Bron; Website Sovon Vogelonderzoek)

 

27 april 2018; jonge graspieper