9 februari 2017; AM onderzoek

9 februari 2017; AM onderzoek

De Groene Vlieg uit Dronten heeft het perceel waar in 2016 aardappels stonden bemonsterd op AM (Aardappelmoeheid). Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door aardappelcysten aaltjes. Deze aaltjes kunnen flinke schade veroorzaken in de teelt van aardappelen. Door na een teelt van aardappelen de grond te onderzoeken kunnen we zien of er een uitbreiding is van deze schadelijke aaltjes. Doordat er verschillende type aardappelcystenaaltjes zijn kunnen we na grondonderzoek hierop anticiperen door eventueel een aardappelras te telen die resistent is. De Groene Vlieg rijdt met een quad op GPS elke 6 meter en neemt dan in de rij elke 2,25 meter een monster. Deze monsters worden na afloop van het monsteren meegenomen en onderzocht op aardappelcystenaaltjes. Tevens wordt de grond onderzocht op bietencystenaaltjes. Deze aaltjes kunnen schade geven in een suikerbietengewas.
Meer info over AM onderzoek.

Nieuw dit jaar is dat op dezelfde manier er nog een keer een grondmonster genomen wordt om de bodem te onderzoeken op o.a. fosfaat, kalium, organische stof, CEC, PH etc. Van het perceel wordt een soort kaart gemaakt waarop de verschillen in een perceel nog duidelijker zichtbaar gemaakt kunnen worden. In de toekomst zou je met deze gegevens met behulp van precisielandbouw plaatsspecifiek kunnen bemesten. Tevens zouden er eventueel verbanden gelegd kunnen worden tussen AM en bodem.