27 september 2016: suikerbieten laden

27 september 2016: suikerbieten laden

Al vroeg in de ochtend van dinsdag 27 september zijn de suikerbieten die vrijdag 23 september gerooid zijn opgeladen.

De suikerbieten worden met de kraan in vrachtwagens geladen. De vrachtwagen brengt de suikerbieten naar de suikerfabriek in Vierverlaten (Groningen). In totaal zijn 19 vrachtwagens afgeleverd.

Door het meten van de interne kwaliteit van de suikerbieten die geleverd zijn weten we wat het suikergehalte, winbaarheid, tarra (meegeleverde grond en groene delen) is. Aan de hand van die gegevens wordt de akkerbouwer uitbetaald. Hoe hoger het suiker gehalte hoe hoger de uitbetalingsprijs per ton netto suikerbieten is. De winbaarheid van de hoeveelheid suiker in de biet wordt uitgedrukt in een winbaarheidsindex en is afhankelijk van:
  • het suikergehalte
  • de hoeveelheid schadelijke stikstof (α-aminoN),
  • de hoeveelheid kalium en natrium en de verhoudingen hiertussen
Hoe hoger het getal winbaarheid is hoe beter de suiker uit de biet gewonnen kan worden en hoe beter de uitbetaling voor de teler is.
Door tijdens de teelt van de suikerbieten hiermee rekening te houden proberen we een zo hoog mogelijk suikergehalte en winbaarheid te halen.
Vroeg zaaien als het land het toe laat. Niet te veel kunstmest gebruiken en een goede schimmelbestrijding zijn teeltmaatregelen die het suikergehalte en winbaarheid kunnen verhogen. Hierbij is het weer ook belangrijk, dat hebben we als teler niet in de hand, want dat is elk jaar weer anders.
We krijgen eerst een voorschotprijs uitbetaald per ton netto suikerbiet. Later in april 2017 krijgen we afhankelijk hoe de fabriek draait en Cosun het suiker verkoopt een nabetaling uitbetaald. Voor elke % tarra wordt er een bijdrage per ton tarra betaald.

Dit jaar vallen de gehaltes aan suiker van onze suikerbieten erg tegen. Het suikergehalte komt gemiddeld uit op 15,67 % bij een winbaarheid van 90. De opbrengst is wel goed, 81 ton/ha. Door het droge weer tijdens het rooien kwam het tarra % uit op 5,36 %.

De oorzaak van het tegenvallende suiker gehalte kan ik wel verklaren. Vorig jaar heb ik voor het eerst wikke gezaaid als groenbemester. Dit is een vlinderbloemige plant die erg goed stikstof kan vastleggen. In juli zag ik ineens dat de suikerbieten meer groen gingen verkleuren. Dat komt omdat de stikstof die de wikke vastgelegd heeft door zogenaamde mineralisatie vrij gekomen is. Daardoor is er meer blad bij gegroeid. Dit heeft een nadelig effect op het suikergehalte. Een goeie les waar ik niet zo blij mee ben. Uiteindelijk worden we uitbetaald aan de hand van het suikergehalte en winbaarheid. Hoe hoger, hoe beter de uitbetaling. Normaal zou ik nu op 17 % moeten zitten. Nu verander je er niet veel meer aan.

Het suikerbietenproefveld van SES Van der Have moet nog gerooid worden. Dit gebeurt waarschijnlijk begin oktober.