30 & 31 mei 2016: bieten proefveld dunnen

30 & 31 mei 2016: bieten proefveld dunnen

SES van der Have heeft het suikerbietenproefveld gedund.

Eerst worden met schijven strepen getrokken. Zo word het dunnen vergemakkelijkt. Tussen 2 strepen moet 1 suikerbiet staan de overige die daar tussen staan worden dan weggehakt door medewerkers die ingehuurd zijn bij AB Oost. Dit is een vaste ploeg medewerkers die ook de andere proefvelden van SES van der Have dunt. Bij de onderstaande foto’s is te zien hoe dit in zijn werk gaat.