22 mei 2016: gewasgroeivergelijking laatste 6 jaar

22 mei 2016: gewasgroeivergelijking laatste 6 jaar

Een 6 jaars overzicht van de groei van de diverse akkerbouwgewassen op Harrysfarm in beeld gebracht.
Dat de akkerbouwgewassen buiten groeien is goed te zien op het 6 jaars gewasgroei vergelijking bij onderstaande foto’s. Het weer heeft veel invloed op de produkten die wij buiten telen. Het ene jaar een koude start het andere een warme start. Zaaidata, pootdata. Neerslag, zon, wind, hagel etc etc allemaal invloeden die uiteindelijk de opbrengst en kwaliteit van onze akkerbouwgewassen kunnen beinvloeden en waar we niet altijd vat op hebben.

De verschillen in Nederland dit jaar groot. Eind maart zijn er her en der in Nederland al veel uien en suikerbieten gezaaid. Dat is toch wel 3 weken eerder dan hier op Harrysfarm. In de week van 20-23 april zijn dit jaar de suikerbieten en uien gezaaid en de aardappels gepoot. De wintertarwe is begin oktober gezaaid dat is vergelijkbaar met 2015.

22 mei 2016: gewasgroeivergelijking laatste 6 jaar 22 mei 2016: gewasgroeivergelijking laatste 6 jaar

De aardappels liggen qua groei ongeveer gelijk met het haar 2013. 


22 mei 2016: gewasgroeivergelijking laatste 6 jaar 22 mei 2016: gewasgroeivergelijking laatste 6 jaar

Vergeleken met 2015, liggen de uien 2-2,5 week achter.


22 mei 2016: gewasgroeivergelijking laatste 6 jaar 22 mei 2016: gewasgroeivergelijking laatste 6 jaar

Vergeleken met 2015 liggen de suikerbieten 2,5 week achter.


22 mei 2016: gewasgroeivergelijking laatste 6 jaar 22 mei 2016: gewasgroeivergelijking laatste 6 jaar

De wintertarwe groeit loopt gelijk met 2015.