11 april 2016: tweede bemesting wintertarwe

11 april 2016: tweede bemesting wintertarwe

De wintertarwe heeft de tweede bemesting stikstof in de vorm van KAS (Kalkammonsalpeter) gehad.

De eerste bemesting was alweer 2 maanden geleden en nu begint de wintertarwe weer stikstof te vragen voor de verdere groei dit seizoen. Dit om een optimale opbrengst en kwaliteit tarwe te behalen.

Klik hier voor een verslag van de eerste bemesting van de wintertarwe 16 februari 2016.

Andere jaren deed ik de tweede bemesting in de vorm van varkensdrijfmest, maar dit bevalt me eigenlijk niet zo goed. De gehaltes van de mest zijn niet altijd hetzelfde en de tarwe wordt meer verreden door de sleepslangbemester. Tevens moet de planning van de drijfmest ook zo passen dat het op het juiste tijdstip toegepast kan worden. Ook de bespuitingen zoals groeiregulatie en onkruidbestrijding vallen niet altijd mooi samen. Mijn idee is dat een beschadigde plant door bereiding met de sleepslangbemester moeilijker het middel op kan nemen. Nu heb ik dit zelf in de hand. Nadeel is wel dat KAS kunstmest duur is en dat je voor varkensdrijfmest geld toe krijgt. Ik  probeer de mest die anders in het voorjaar op de wintertarwe gebruikt zou worden dan na de oogst toe te passen. Misschien denk ik er volgend jaar weer anders over.

Het waaide vandaag wel erg hard, maar de oostenwind stond gunstig voor het strooien. Als de komende dagen wat regen valt kan de kunstmest goed opgenomen worden door de tarweplant.