11 maart 2016: 2e uientwittermeeting #twuimeet bij gebr. van Liere

11 maart 2016: 2e uientwittermeeting #twuimeet bij gebr. van Liere

De uientwittermeeting van november 2014 heeft een vervolg gekregen. Net als de vorige keer is de nu toepasselijk genoemde #Twuimeet mede georganiseerd door De Groot en Slot.

Met ca. 25 twitterende uientelers,  enkele uieninkopers en wat pers was het zaaltje bij de Gebr. Van Liere in Dronten goed bezet. Op twitter wordt veel met telers en het bedrijfsleven gecommuniceerd over uien en dan is het erg leuk om het gezicht achter de twitterraar eens te zien en face to face te spreken. Twee jaar geleden werd de twittermeeting bij Monie in Nieuwdorp gehouden. Nu is Flevoland aan de beurt.

Na afloop gezellig nakletsen en zo was deze #Twuimeet weer een groot succes.