16 februari 2016: eerste bemesting wintertarwe

16 februari 2016: eerste bemesting wintertarwe

Door de lichte vorst en windstil weer was het ideaal om de kunstmest te strooien. Vroeg uit de veren om vanaf 5 uur in de ochtend te beginnen met het strooien van de kunstmest op de wintertarwe. Door de lichte vorst, om 5 uur was het -1 graden, was de grond voldoende hard om met de trekker en kunstmeststrooier over de wintertarwe te rijden. De wintertarwe is door de zachte winter al goed ontwikkeld en krijgt nu behoefte aan meststoffen. Dit was dan ook een mooie kans om met deze vorst de tarwe te strooien. Zonder vorst is het nu nog niet mogelijk om over de natte klei te rijden.

De zogenaamde mestwetgeving, waar aan een akkerbouwer moet voldoen, stelt dat normaliter niet op bevroren kleigrond stikstof gestrooid mag worden. Er is een uitzondering zie tekst hieronder:

Bevroren kleigrond met graan
Teelt u graan op kleigrond? Dan mag u in de uitrijdperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken. Er zijn wel extra voorwaarden. Zo moet de grond slechts licht bevroren zijn. In de loop van de dag moet de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven. (bron: mestportaal.nl )

Vandaag kwam de temperatuur net boven de 5 graden.

Meer info over de mestwetgeving.
Meer info over de bemestingsrichtlijnen voor o.a. wintertarwe.

Stikstof (N) is de belangrijkste voedingsstof voor de plant. Dit komt doordat N betrokken is bij de vorming van en onderdeel uitmaakt van eiwitten, bladgroen, enzymen, hormonen, etc. Deze stoffen zijn op hun beurt betrokken bij processen, zoals fotosynthese en ademhaling. Daarmee heeft N een grote invloed op de groei en ontwikkeling van het gewas, de opbrengst en de kwaliteit van het oogstproduct. (Bron: http://www.meststoffennederland.nl/)

Meer info over de toediening van zwavel.