12 augustus 2015; tarwestoppel bemesten

12 augustus 2015; tarwestoppel bemesten

Loonbedrijf Beekman uit Vaassen heeft woensdagmiddag 12 augustus de tarwestoppel bemest. Op de tarwestoppel is ca. 30 m3 bewerkte varkensdrijfmest van Mesthandel Jan Bakker gekomen. Dit is gebeurt met de sleepslangcombinatie van loonbedrijf Beekman uit Vaasen. De varkensdrijfmest is door Jan Bakker zo bewerkt dat er nog maar 1,5 % fosfaat in zit. Aangezien we aan allerlei mestregels moeten voldoen, mogen we als akkerbouwer niet teveel fosfaat en stikstof aanvoeren. Door het maken van een mestplan kunnen we het inzichtelijk maken wat mogelijk is om onze akkerbouwgewassen een jaar goed te laten groeien.Tevens houden we de bemestingstoestand van de bodem op peil .Door die lage fosfaat in deze mest kunnen we alsnog wat mest aanvoeren. In mest zit ook stikstof en die kunnen we goed gebruiken om de al eerder gezaaide grasgroenbemester aan de praat te houden. Er is in dit perceel namelijk gelijktijdig met het zaaien rietzwenkgras meegezaaid. Als de tarwe geoogst is krijgt het rietzwekgras de kans om te groeien. In de mest zit ook nog Kalium en diverse sporenelementen. De bodem knapt hiervan op.