22 september 2014; suikerbieten afleveren

22 september 2014; suikerbieten afleveren

Maandagavond 22 september zijn de suikerbieten afgeleverd. De suikerbieten zijn een week eerder gerooid. Tegen 20.00 uur kwam de kraan om de suikerbieten op de vrachtwagens te laden. De suikerbieten gaan naar de suikerfabriek Vierverlaten in Groningen.
Alles over het productieproces van suiker. Om de veiligheid van het verkeer te waarborgen wordt er een waarschuwingsbord met knipperlicht vlakbij ons erf gezet. In totaal 22 vrachtwagens zijn er geladen. Rond 3 uur in de nacht waren de suikerbieten weg. De suikeropbrengst is dit jaar voortreffelijk goed. Het suikergehalte van de geladen suikerbieten was gemiddeld 18 %. Vorig jaar was dat rond dezelfde tijd 16,7 %. Door een prachtig voorjaar en mooie zomer met veel zonuren hebben de suikerbieten veel suiker geproduceerd. Zo vroeg in het seizoen is dat erg hoog. In totaal is er bijna 141.000 kg suiker afgeleverd. Het ras wat ik dit jaar geteeld heb is Kodiak van de zaadfirma SES Van der Have.

Door het meten van de interne kwaliteit van de suikerbieten die geleverd zijn weten we wat het suikergehalte, winbaarheid, tarra (meegeleverde grond en groene delen) is.
Aan de hand van die gegevens word de akkerbouwer uitbetaald.
Hoe hoger het suiker gehalte hoe hoger de uitbetalingsprijs per ton netto suikerbieten is.
De winbaarheid van de hoeveelheid suiker in de biet wordt uitgedrukt in een winbaarheidsindex en is afhankelijk van:
het suikergehalte
de hoeveelheid schadelijke stikstof (α-aminoN),
de hoeveelheid kalium en natrium en de verhoudingen hiertussen
Hoe hoger het getal winbaarheid is hoe beter de suiker uit de biet gewonnen kan worden en hoe beter de uitbetaling voor de teler is.

22 september 2014; suikerbieten afleveren

Door tijdens de teelt van de suikerbieten hiermee rekening te houden proberen we een zo hoog mogelijk suikergehalte en winbaarheid te halen.
Vroeg zaaien als het land het toe laat. Niet te veel kunstmest gebruiken en een goede schimmelbestrijding zijn teeltmaatregelen die het suikergehalte en winbaarheid kunnen verhogen.
Hierbij is het weer ook belangrijk, dat hebben we als teler niet in de hand, want dat is elk jaar weer anders.

We krijgen eerst een voorschotprijs uitbetaald per ton netto suikerbiet. Later in april 2015 krijgen we afhankelijk hoe de fabriek draait en Cosun het suiker verkoopt een nabetaling uitbetaald.
Voor elke % tarra word er een bijdrage per ton tarra betaald.
Meer weten over suiker klik hier.