6 augustus 2014; gele mosterd zaaien

6 augustus 2014; gele mosterd zaaien

In de stoppel van de eerder geoogste wintertarwe heb ik gele mosterd gezaaid. Groenbemesters zijn goed voor de grond. Ze produceren veel organische stof, bevorderen een goede bodemstructuur en zorgen voor een gezond bodemleven. Gele mosterd heeft als voordeel dat deze een lange penwortel vormt die wel tot 70 cm diep kan wortelen. De bodem knapt hier goed van op. Het volggewas heeft daar het volgende jaar veel profijt van.
In totaal heb ik 19 ha wintertarwe in 2014 verdeeld over 2 percelen. In 1 perceel is met het zaaien van de wintertarwe rietzwenkgras meegezaaid. Het andere perceel niet. Deze heb ik nu ingezaaid met gele mosterd. Op dit perceel groeien in 2015 suikerbieten. Het ras Serval (gele mosterd) wat ik gezaaid heb is resistent tegen bietencystenaaltjes. Ook nog extra voordeel. Voordat ik aan het zaaien toe kom moet eerst de bodem goed losgemaakt worden. Dit doe ik met de Agrisem Combiplow. Deze woeler heeft 4 tanden. Ik laat de Agrisem ca. 25 cm diep door de grond lopen zodat de grond goed opbreekt. De grond trekt zwaar. Vandaar dat ik nu apart rijdt met de Agrisem. Je kunt deze woeler ook in combinatie met bijvoorbeeld een schijveneg of zaaimachine gebruiken. Dit jaar heb ik het niet gedaan.


Na het woelen de bovenste laag losgemaakt met de schijveneg. Deze werkt het stro ook nog een beetje in de grond. Op de schijveneg zit ook een eenvoudige zaaimachine. Deze gebruik ik nu niet omdat we nu met de nieuwe zaaicombinatie van Lemken een veel mooier zaairesultaat krijgen. Na het schijveneggen wordt de zaaimachine met rotorkopeg ingezet.


Er word gecertificeerd zaad gebruikt. Er word ca. 20 kg gele mosterd per ha verzaaid. Omdat de zaaicombinatie nogal veel weegt heb ik voor aan de trekker nog een extra machine gehangen. De 2 Steyrs doen goed hun best. 1 Steyr is een 6 cilinder 6140 en is 140 PK. Deze staat voor de schijveneg. De andere Steyr een 4 cilinder 4130 Profi. Dez is 130 PK.
Na het zaaien is in de avond nog 3,5 mm regen gevallen. Het gele mosterdzaad zal daardoor snel kiemen.

Hieronder een filmpje uit 2012. In deze film is te zien hoe de Agrisem en schijveneg met zaaiunit werken.