15 juli 2014; akkerranden volop in bloei

15 juli 2014; akkerranden volop in bloei

De akkerranden rondom Harrysfarm staan nu volop in bloei. Dat levert mooie plaatjes op.

15 juli 2014; akkerranden volop in bloei

Eenjarige Akkerrand langs de Elandweg, 6 meter breed.

Meerjarige akkerrand langs de wintertarwe, 3 meter breed.


Meerjarige akkerrand, Burgers voor bijen, 3 meter breed.


Meerjarige akkerrand (Operation Pollinator) langs de Vuursteentocht. Deze is 6 meter breed. De akkerrand is qua kleur niet zo mooi meer.


Bloemen bij de windmolen, met op de achtergrond het bijenhotel.

In het bijenhotel zijn ook al gasten, de metselbij. Bij de pijlen is te zien dat ze een opening dicht gemetseld hebben. De biodiversiteit aan insecten is groot in de akkeranden.

Meer info over allerlei soorten bijen.