4 juni 2014; burgers voor bijen

4 juni 2014; burgers voor bijen

Met Burgers voor bijen willen we als akkerbouwer de leefomstandigheden van bijen in Nederland verbeteren. En jij kunt eraan meedoen, door samen met ons een speciale bloemenstrook te sponsoren. Al vanaf € 10,- sponsor je 10 m² in de bloemenstrook van ons. Inmiddels hebben zich al meerdere sponsors aangemeld.
Door het zaaien van een akkerrand krijgen we tevens meer biodiversiteit op ons bedrijf. De insecten in de akkerrand zoals sluipwespen, gaasvliegen, loopkevers en lieveheersbeestjes zorgen er namelijk voor dat plagen zoals luizen in onze akkerbouwgewassen zoveel mogelijk natuurlijk bestreden kunnen worden. Een fleurige akkerrand past ook nog mooi in het Hollandse landschap.

Waarom meedoen?
Het gaat niet goed met de bij. De teruglopende biodiversiteit biedt steeds minder voedsel, stuifmeel en nectar voor dit zwart-gele insect. Dat is wrang, omdat veel gewassen slechts vrucht dragen als de bij zorgt voor bestuiving. Bijen houden namelijk van de nectar van bloeiende planten. Met hun pootjes verplaatsen ze stuifmeelkorrels van bloem naar bloem en zorgen zo voor bestuiving van de planten. Maar omdat de biodiversiteit laag is, hebben de bij en andere bestuivende insecten het moeilijk.

Wat houdt de actie in?
De campagne Burgers voor bijen biedt je de mogelijkheid te helpen. Wij stellen een zone van onze akker beschikbaar voor meer biodiversiteit; natuurliefhebbers ondersteunen ons financieel en worden betrokken sponsor van zo’n fleurige strook. Diverse agrariërs doen al mee. Wij zaaien een speciaal geselecteerd bloemenmengsel voor een seizoen lang bloemenpracht!
Inmiddels hebben we begin mei ons bijenmengsel ingezaaid.
Wat levert het mij op?
Er is meer. Zo nodigen wij u uit om te komen kijken hoe de strook zich ontwikkelt en wat het betekent voor ons bedrijf. Da’s een hele belevenis, en ook nog eens heel leerzaam. Met jouw eenmalige sponsorbedrag steun je dus een goed doel en krijg je er veel voor terug!
Zo kun je meehelpen! Het is ook nog leuk om als een soort van kado weg te geven aan iemand.

De akkerrand die gesponsort kan worden is begin mei gezaaid. In het zaadmengsel voor Burgers voor bijen zitten: Beemdkroon, Dagkoekoeksbloem, Gewone margriet, Gele kamille, Gewone rolklaver, Gewoon
duizendblad, Gewoon struisgras, Inkarnaat klaver, Kamgras, Muskuskaasjeskruid, Roodzwenkgras,
Scherpe boterbloem, Smalle Weegbree, Venkel, Witte Klaver, Zwart knoopkruid.

Verder staat er bij de akkerrand ook een bijenhotel.  Bij de bijenhotel is een speciaal bijenmengsel ingezaaid. Het mengsel bestaat uit:
Duizendblad
Glad Walstro
Groot streepzaad
Knoopkruid
Koninginnekruid
Luzerne
Margriet
Pastinaak
Smalle weegbree
Vertakte leeuwentand
Wilde cichorei
Phacelia.
Verder staan er rond ons akkerbouwbedrijf ook nog eenarige akkerranden die via de Agrarische Natuurvereniging De Lage Vaart zijn ingezaaid.