3 juni 2014; vergelijking gewasstanden laatste 4 jaar

3 juni 2014; vergelijking gewasstanden laatste 4 jaar

Hoe staan de akkerbouwgewassen er bij in 2014 vergeleken met de jaren 2013, 2012 en 2011.

3 juni 2014; vergelijking gewasstanden laatste 4 jaar

Pootdata en ras:
11 april 2014, Innovator.
19 april 2013, Ramos.
13 april 2012, Ramos.
28 maart 2011, Ramos

3 juni 2014; vergelijking gewasstanden laatste 4 jaar

Zaaidata:
2 april 2014.
5 april 2013.
29 maart 2012.
24 maart 2011.

3 juni 2014; vergelijking gewasstanden laatste 4 jaar

Zaaidata en ras:
18 maart 2014, Hypark.
4 april 2013, Hypark.
28 maart 2012, Hypark.
19 maart 2011, Bennito.

3 juni 2014; vergelijking gewasstanden laatste 4 jaar

Zaaidata en ras.
23 oktober 2013, Henrik.
23 oktober 2012, Delmare.
16 oktober 2011, Lincoln.
17 oktober 2010, Lincoln.

De verschillen zijn duidelijk. 2013 is een jaar dat de akkerbouwgewassen minder ver waren door het extreme koude voorjaar. In 2011 stonden de gewassen er nog beter op dan in 2014. Ook dat was een warm voorjaar en de structuur van de grond was dat jaar perfect. De wintertarwe in 2014 loopt vergeleken met 2013 ca. 3 weken voor. Net als in 2011 bloeit ook nu de wintertarwe. De wintertarwe in 2012 staat net in de aar.
In onderstaande tabel van KNMI is goed te zien aan de gemiddelde maandtemperatuur wat de invloed is op de akkerbouwgewassen en dat het per jaar erg verschilt. 2013 had een erg koud voorjaar en 2011 erg warm voorjaar. De 17,5 van juni 2014 is de gemiddelde temperatuur wat nu gehaald is, van de overige maanden in 2014 heeft men het gemiddelde aangehouden van de laatste jaren gemeten vanaf 1901.

3 juni 2014; vergelijking gewasstanden laatste 4 jaar