24 maart 2014; sleepslang bemesten wintertarwe

24 maart 2014; sleepslang bemesten wintertarwe

Na begin maart de wintertarwe al een eerste bemesting gegeven te hebben in de vorm van kunstmest is de tweede bemesting in de vorm van varkensdrijfmest toegediend. De wintertarwe is door loonbedrijf Breure uit Swifterbant bemest met varkensmest. Vrijdagochtend rond half 3 heeft Breure al een stuk van de wintertarwe bemest. Maar vanaf 4 uur in de ochtend begon het te regenen en kon men niet verder vanwege de nattigheid. Maandagmiddag om 17.00 uur heeft Breure het bemesten weer hervat. Qua nattigheid kon de grond het net hebben. De varkensmest neem ik af van Mesthandel Jan Bakker. Jan Bakker heeft mestsilo’s in Dronten voor de mestopslag. Vandaar uit transporteren vrachtwagens van Jan Bakker de varkensmest naar ons bedrijf. De varkensmest word dan overgepompt in een tussenbunker waar in totaal 2 vrachtwagens in leeg gemaakt kunnen worden. Dit jaar ben ik ruim een maand eerder met het bemesten van de wintertarwe. De wintertarwe is door een zachtere winter een stuk verder in groeiontwikkeling. Bij de windmolen ligt een betonplaat. Daar kunnen de vrachtwagens de varkensmest mooi lossen.

Er is 30m3 varkensdrijfmest per ha op het perceel geinjecteerd. Het injecteren moet wel aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Een ingewikkelde materie maar doe je het niet goed zijn er hoge boetes. De voedsel en waren autoriteit en politie controleert dit. Er kunnen tegelijkertijd 2 vrachtwagens lossen in een voorraadbunker van Breure. Op de foto staat er nu 1 te lossen. De mest wordt in de voorraadbunker gepompt. In de mest zit stikstof wat de groei van de tarwe bevordert.Tevens bevat de mest ook nog fosfaat en kalium.Dit zijn belangrijke elementen die onze akkerbouwgewassen nodig hebben. En zo kunnen we deze elementen met de mest aanvoeren is ons bouwplan. Voor de akkerbouwer is dit een goedkoop alternatief voor kunstmest, omdat de varkenshouders hun mest anders niet kwijt raken. Met een beetje geld toe wordt de mest geïnjecteerd. Honderden meters slang word door de trekker met injecteur uitgerold. Op de goeie plek in het land word deze slang weer aangekoppeld aan de trekker met injecteur. Via grote voorraadbunker gaat de mest via kleine tussenbunker (John Deere staat ervoor) met drukwisselsysteem via slang naar trekker met injecteur op het land. Dan kan men beginnen met injecteren. De machine is uitgerust met GPS en drukwisselsysteem. Bij het draaien op de kopakker word de injecteur uitgezet terwijl er wel druk op de slang blijft staan. Weer terug op de goeie plek word de injecteur weer aangezet. De machine is voorzien van een speciaal schijf systeem om de mest in de zode te krijgen. De wintertarwe heeft nu genoeg bemesting voor de rest van het seizoen om een goeie kwalitatieve opbrengst te kunnen behalen.