16 maart 2014; weekoverzicht

16 maart 2014; weekoverzicht

Afgelopen week al wat meer werkzaamheden kunnen doen op de akker. Na vorig weekend de wintertarwe al bemest te hebben, is woensdag 12 maart het uienland bemest met de meststof Entec. In deze mestsstof zit 25 % stikstof en nog eens 15 % fosfaat. Hiervan heb ik ca. 330 kg gestrooid. Op het aardappelland heb ik ca. 240 kg Kali 60 gestrooid.


Maandag 10 maart is er een duurzaamheidsplan opgesteld voor 2014. Harrysfarm doet mee aan Veldleeuwerik. Binnen Stichting Veldleeuwerik werken agrarische ondernemers en hun afnemers samen aan verduurzaming van de voedsel- productie. Dat doen ze door elkaar te inspireren de persoonlijke grenzen van duurzaamheid op te zoeken. Een adviseur van DLV Plant helpt mij bij het maken van ee duurzaamheidsplan. Meer info over het maken van een duurzaamheidsplan.


In de wintertarwe is een onkruidbestrijding uitgevoerd. De onkruiden groeien door zachte winter al hard dit voorjaar. Om later geen last te krijgen van onkruid tijdens opkomst uien en aardappelen heb ik op deze 2 percelen een onkruidbestrijding uitgevoerd met het middel Roundup. Vooral op de akker waar dit jaar de aardappelen komen staat veel onkruid. Sommige onkruiden zoals muur staan al te bloeien.


Tussen de landwerkzaamheden door word de oude aardappelbewaarplaats leeggemaakt. Deze moet leeg zijn omdat binnenkort de sloop van deze schuur gaat beginnen. Voordeel van slopen is dat er heel wat oud spul opgeruimd kan worden.Ook genoeg oud ijzer komt vrij bij het opruimen van de schuur. Het oud ijzer heb ik naar een ijzerhandel in Lelystad gebracht, de Eerste Lelystadse Schroothandel B.V. Oud ijzer brengt nu nog aardig wat geld op, 16 eurocent /kg. Woensdag 19 of donderdag 20 maart lijkt het erop dat word gestart met de sloop van de oude bewaarplaats.

In de buurt word er al wat land bewerkt om een zaaibed te creëren voor uien of suikerbietenland. Door de natte herfst en daarna een zachte winter met bijna geen vorst valt de grond beroerd. Om een mooi zaaibed te maken moet de grond mooi fijn vallen. Dit jaar valt de grond brokkerig uit elkaar waardoor de kans aanwezig is dat het zaad niet regelmatig opkomt. De buurman heeft afgelopen vrijdag 14 maart al een perceel zaaiklaar gelegd met de rotorkopeg. Dit is het resultaat. Veel kluiten. Inmiddels heeft hij het land voor een tweede maal bewerkt om de grond nog wat fijner te krijgen. Morgen 17 maart ga ik een poging wagen. Ik vrees het ergste. Maar heeft wachten nog zin? Later dit jaar zullen we het weten wat er goed en fout was. Dat is het leven van de akkerbouwer, ;-))

16 maart 2014; weekoverzicht