12 maart 2014; Alterra onderzoek

12 maart 2014; Alterra onderzoek

Alterra doet een onderzoek naar het effect van meerjarige akkerranden op natuurlijke plaagbestrijding. Harrysfarm werkt mee aan dit onderzoek.
Het onderzoek vindt plaats aan de rand van een wintertarweperceel met een meerjarige akkerrand er naast. Er is een proefvlak van een totale oppervlakte van 25 bij 80 meter uitgezet. Dit proefvlak is weer onderverdeeld in 4 deelvlakken van elk 20 bij 25 meter. Tevens is er nog een zelfde proefvlak aangelegd aan de rand van een wintertarweperceel waar geen meerjarige akkerrand naast ligt.
Deelvlak 1: geen kunstmest en geen insecticide.
Deelvlak 2: wel kunstmest en geen insecticide.
Deelvlak 3: geen kunstmest en wel insecticide.
Deelvlak 4: wel kunstmest en wel insecticice.
Alterra gaat onderzoeken wat er gebeurt met de natuurlijke vijanden die in de akkerrand zitten. Heeft het effect dat de tarwe wel of niet bemest word. En hoe reageren de natuurlijke vijanden op het gebruik van insecticide net naast akkerrand. Alterra gaat in de loop van het seizoen diverse tellingen verrichten in de proefvlak.
Het onderzoek vindt bij meerdere akkerbouwers in Flevoland plaats.
Alterra is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra maakt deel uit van Wageningen University & Research centre en levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, biodiversiteit, klimaat, landschap, bos, ecologie, milieu, bodem, landschap, land- en ruimtegebruik, geo-informatie, remote sensing, stedelijk groen, recreatie etc. (Bron: Alterra)
Woensdag 12 maart hebben 2 onderzoekers van Alterra de deelvlakken, die het nodig hebben, bemest met kunstmest.