22 januari 2014; koprot onderzoek uien

22 januari 2014; koprot onderzoek uien

Net als vorig jaar wordt ook dit jaar een landelijk uienonderzoek gedaan naar koprot. Dit jaar doe ik ook weer mee met het onderzoek.

Koprot wordt veroorzaakt door Botrytis aclada. Tijdens het groeiseizoen zijn van deze ziekte geen symptomen op het blad waarneembaar, maar het wordt wel aangetast. Vanuit de bladaantasting kan vervolgens de bol geïnfecteerd worden, met als gevolg problemen in de bewaring en daarmee de afzet. Gedurende het groeiseizoen kan geïnfecteerd blad afvallen en kan de schimmel hierop sporen vormen. Van hieruit kan nieuw en jonger groen blad worden geïnfecteerd. Zo kan bij een vroege aantasting een flinke ziektedruk in het gewas worden opgebouwd. Een vroege infectie kan leiden tot veel koprot al vroeg in het bewaarseizoen en soms zelfs al op het veld. (Bron: Akkerwijzer )

Samen met Dacom uit Emmen doet Agrifirm Plant onderzoek naar deze schimmelziekte in uien. Uientelers uit het hele land konden zich aanmelden voor dit onderzoek. Dacom heeft een adviesmodule voor koprot ontwikkelt en wil deze module verder verfijnen. Door dit onderzoek hopen ze nog meer inzicht te krijgen in deze ziekte.
Per monster worden willekeurig over de bewaarplaats 100 uien opgezocht en deze worden door Agrifirm Plant opgehaald en bemonsterd in het laboratorium van Agrifirm te Emmeloord. De teler levert tevens een teeltregistratie in. Deze word later met de teeltregistraties van andere telers vergeleken. De gevonden aantastingen worden met alle digitaal aangeleverde teeltregistraties gekoppeld aan de regionale data van de Dacom module. Na het analyseren en verwerken krijgen alle telers bericht van hun resultaat. En hopelijk kan Dacom de adviesmodule nog beter verfijnen zodat we deze schimmelziekte als hij voorkomt op het juiste moment goed kunnen bestrijden. Hieronder een fotoreportage van het onderzoek in het laboratorium van Agrifirm te Emmeloord.