23 september 2013; suikerbieten laden

23 september 2013; suikerbieten laden

De op 20 en 21 september gerooide suikerbieten zijn afgeleverd. Maar liefst 22 vrachtwagens met suikerbieten zijn vanaf ons bedrijf geladen. De suikerbieten gaan direct door naar de suikerfabriek in Groningen. Waar ze verwerkt worden en er suiker uit gewonnen word. Totaal 651.620 kg suikerbiet met een suikergehalte van 16,71 % levert 108.880 kg suiker op. De suikerbieten zijn op de vrachtwagen naar de suikerfabriek in Groningen gegaan.


Door het meten van de interne kwaliteit van de suikerbieten die geleverd zijn weten we wat het suikergehalte, winbaarheid, tarra (meegeleverde grond en groene delen) is.
Aan de hand van die gegevens word de akkerbouwer uitbetaald.
Hoe hoger het suiker gehalte hoe hoger de uitbetalingsprijs per ton netto suikerbieten is.
De winbaarheid van de hoeveelheid suiker in de biet wordt uitgedrukt in een winbaarheidsindex en is afhankelijk van: het suikergehalte, de hoeveelheid schadelijke stikstof (α-aminoN),  de hoeveelheid kalium en natrium en de verhoudingen hiertussen. Hoe hoger het getal winbaarheid is hoe beter de suiker uit de biet gewonnen kan worden en hoe beter de uitbetaling voor de teler is. Door tijdens de teelt van de suikerbieten hiermee rekening te houden proberen we een zo hoog mogelijk suikergehalte en winbaarheid te halen. Vroeg zaaien als het land het toe laat. Niet te veel kunstmest gebruiken en een goede schimmelbestrijding zijn teeltmaatregelen die het suikergehalte en winbaarheid kunnen verhogen. Hierbij is het weer ook belangrijk, dat hebben we als teler niet in de hand, want dat is elk jaar weer anders. We krijgen eerst een voorschotprijs uitbetaald per ton netto suikerbiet. Later in april 2014 krijgen we afhankelijk hoe de fabriek draait en Cosun het suiker verkoopt een nabetaling uitbetaald. Voor elke % tarra word er een bijdrage per ton tarra betaald.

23 september 2013; suikerbieten laden

Een deel van het overzicht met alle leveringen met kwaliteitsgegevens. Gemiddeld kwam ik op een suikergehalte van 16,71 % met 88 ton/ha netto suikerbieten. Niet gek voor zo vroeg in het seizoen.