3 september 2012: loofvernietiging aardappelen

3 september 2012: loofvernietiging aardappelen

Maandagavond 3 september heb ik het loof van de aardappelen doodgespoten. Diezelfde maandag heb ik voor het doodspuiten eerst nog een proefrooiing gedaan. Daaruit bleek dat de groei er bijna helemaal uit is. In overleg met APF Holland besloten om het aardappelloof dood te spuiten. Na het doodspuiten duurt het nog 2-3 weken voordat de aardappels gerooid kunnen worden.

Om beschadigingen te voorkomen hebben de aardappelen deze tijd nodig om goed af te harden. Het onderwatergewicht zit gemiddeld op 396 gram. De opbrengstverwachting is gemiddeld 54 ton/ha. Dat is bijna 10 ton/ha minder dan vorig jaar.