28 oktober 2011: 2e perceel wintertarwe gezaaid

28 oktober 2011: 2e perceel wintertarwe gezaaid

Ook het 2e perceel wintertarwe heb ik gezaaid. Eerst moesten de laatste proefveldbieten nog gerooid worden voordat ik dit land kon inzaaien. Voor het zaaien eerst het stugge bietenland ploegen. Daarna met de combinatie rotorkopeg en zaaimachine zaaien. Mijn vader heeft geploegd zodat ik er achter aan kon met de zaaimachine.