22 juli 2011: wintertarwe oogst komt snel dichterbij

22 juli 2011: wintertarwe oogst komt snel dichterbij

In de twee tarwepercelen op het bedrijf komt veel variatie voor. Aan de wegkant varieert de stand van hangend tot gelegerd, zie gewaswaarneming. Bij de windmolens staat het graan nog keurig rechtop. Na het met de hand wrijven van een groot aantal aren wordt het kaf van het koren gescheiden. Een groot aantal korrels is echter nog moeilijk te bevrijden van het omhulsel.