7 juli 2011: oeverrand tocht begroeid met rietkraag

7 juli 2011: oeverrand tocht begroeid met rietkraag

De brede kanalen in Flevoland (monden via sluizen op de dijken uit in de meren) verzorgen de aan en afvoer van water naar de tocht op de foto. De oever van de tocht op de foto wordt slechts eenmaal in de twee jaar gemaaid. Deze  oeverrand is nu begroeid met een enorme rietmassa, welke de oever en het dierenleven beschermd.   Slechts een klein deel van  het  water is vanaf  het molenpad zichtbaar. De tocht staat in verbinding met de kavelsloten, welke inmiddels al een keer zijn opgeschoond. zodat er een vrije doorgang van water is. Overvloedig regenwater komt in de sloot via drainagebuizen, die op ca 1 meter diepte liggen in de bodem onder de gewassen. Het beheer van dit unieke watersysteem is grotendeels in handen van het waterschap Zuiderzeeland.