22 juni 2011: tarwe gekeurd

22 juni 2011: tarwe gekeurd

Doordat er veel afwijkende aren in zaten is de tarwe wel gedegradeerd naar C2. Het mag dan nog wel gebruikt worden als zaaizaad voor 2012.

Bij de veldkeuring van zaaizaden worden de gewassen beoordeeld op rasechteheid, raszuiverheid, zaadoverdraagbare ziekten, onkruiden en vermengingen. Ook richt de keuring zich op ‘wilde haver’ waarvoor in Nederland een 0-norm geldt. Dit betekent dat elk perceel en elke partij vrij moeten zijn van wilde haver. (bron: NAK) De tarwe teel ik voor Agrifirm. Het ras wat ik teel is Lincoln.

Meer info over de veldkeuring