17 april 2011

17 april 2011

De suikerbieten en uien groeien goed en hebben een perfecte opkomst gehad. Maar helaas groeien ook de onkruiden goed. Hier zichtbaar 2 onkruidjes die op het suikerbietenland staan. Doordat de temperatuur overdag hoog is en de komende tijd zelfs nog hoger word, groeien de gewassen maar ook de onkruiden hard. Zouden we er niks tegen doen dan krijgen de gewassen te veel concurentie van het onkruid en kost het ons opbrengst.
Door op tijd een onkruidbestrijding toe te passen en deze weer op tijd te herhalen kunnen we deze onkruiden te baas zijn.  In suikerbieten zijn er voldoende middelen voor handen om het onkruid te bestrijden. Behalve in de uien is het nu lastig. Want als de uien in het zogenaamde vlagbladstadium staan is een uienplantje extra gevoelig en kan er bij droog weer niet gespoten worden.

17 april 2011

De verschillende stadia van de ui.

Alleen als de grond vochtig zou zijn kan men een bodemherbicide spuiten, maar dat is nu voorlopig niet geval. In de teelt van uien worden vaak bodemherbiciden voor maar ook na opkomst ingezet om veronkruiding later in het seizoen te voorkomen. Voor een goede werking van bodemherbiciden is voldoende bodemvocht een vereiste.  Deze middelen spuit men op de grond. De kiemende onkruiden nemen de middelen met hun wortels op en gaan vervolgens dood. Door de aanhoudende droogte zal de werking van bodemherbiciden minder zijn. Als bij de uien de eerste echte pijpjes zichtbaar worden kunnen er bij droog weer wel contactherbiciden worden gespoten. Deze middelen doden de okruiden waar ze geraakt worden. Bovengronds vindt afsterving plaats.