31 maart 2011: nieuw Golbalgap certificaat

31 maart 2011: nieuw Golbalgap certificaat

Vandaag het GlobalGap certificaat ontvangen van ISACERT. Toonaangevende supermarktketens vereisen GLOBALGAP-certificering. GLOBALGAP is een productiestandaard voor de primaire producent. GLOBALGAP IFA (Integrated Farm Assurance) is de standaard voor telers die al hun akkerbouwgewassen onder 1 certificaat willen brengen. Het certificaat is een bevestiging van een voedselveilige en maatschappelijk verantwoorde productiewijze. Hiermee wordt voldaan aan huidige afnemerseisen. (Bron: Nakagro) Eens per jaar is er inspectie door NAKagro op mijn bedrijf. Deze is in maart 2011 weer geweest.

Om voor certificering in aanmerking te komen moet aan de eisen worden voldaan, gesteld in de telershandleidingen van het betreffende voedselveiligheidscertificaat. Het eisenpakket is gebaseerd op een risicoanalyse. Per stap in het teelt-/productieproces zijn de risico’s benoemd en is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s te beheersen. De onafhankelijke controle door NAK AGRO is gericht op het vaststellen of tijdens het productieproces daadwerkelijk de noodzakelijk geachte (preventieve) beheersmaatregelen in voldoende mate zijn genomen. (Bron: Nakagro)

31 maart 2011: nieuw Golbalgap certificaat

Voor uien en aardappelen ben ik voor 2011 gecertificeerd. Voor tarwe en suikerbieten heb ik het voedselveiligheidcertificaat. (De productie van grondstoffen voor de verwerkende industrie dient onder zodanige voorwaarden plaats te vinden dat de voedselveiligheid gewaarborgd is. Certificering is hier het bewijs van. In toenemende mate neemt de verwerkende industrie alleen nog producten met een voedselveiligheidscertificaat af. bron: Nakagro)