13 juni 2010; stand suikerbieten

13 juni 2010; stand suikerbieten

13 juni 2010; stand suikerbieten

Het verschil in de goed gezaaide bieten en de overgezaaide bieten (midden) is goed te zien.