8 maart 2009; inspectie Global Gap, excursie Dutch Carrot Group

19 februari 2010; Global Gap inspectie

Het einde van de winter lijkt eindelijk in het zicht. De vorst is 15-20 cm diep de grond ingedrongen. Voor de structuur van de grond is dat zeer welkom. Ook aardappelopslag in deze laag is nu wel kapot gevroren.

Dinsdag 16 februari is een inspecteur van NAK agro mijn bedrijf wezen inspecteren op GlobalGap. Toonaangevende supermarktketens vereisen GLOBALGAP-certificering. GLOBALGAP is een productiestandaard voor de primaire producent. Mijn aardappels, uien en winterpeen worden hier op gecertificeerd, De suikerbieten en granen worden eens in de 3 jaar geinspecteerd op het voedselveiligheid certificaat. De onafhankelijke controle door NAK AGRO is erop gericht om vast te stellen of het productieproces voldoet aan de GLOBALGAP-richtlijnen. De gewassen zijn door de inspecteur weer voor een jaar gecertificeerd. Het certificaat is een bevestiging van een voedselveilige en maatschappelijk verantwoorde productiewijze. Hiermee wordt voldaan aan huidige eisen van de afnemers.

Op de wintertarwe zaten een hele grote koppel wintertarwe. Om schade aan de wintertarwe ze weggejaagd. Gelukkig kwamen ze niet meer terug.

19 februari 2010; Global Gap inspectie

Ganzen op wintertarwe.

19 februari 2010; Global Gap inspectie

Ganzen op wintertarwe.