30 augustus 2009; uien rooien

13 september 2009; uien laden bij collega’s

De hele afgelopen week bij mijn 2 collegas uien geladen. Ook daar de opbrengst goed. Van de geoogste uien die bij mij afland weggegaan zijn heb ik een netto-opbrengst van 91 ton/ha gehaald, ongekend.

Morgen (14 september) ga ik hier aardappels rooien. Ben benieuwd hoe het gaat. Er gaan geluiden dat de aardappels extreem blauwgevoelig zijn. Samen met de droge grond is extra voorzichtigheid geboden tijdens het rooien. Onderwatergewicht van de aardappels zijn hoog. Bij mijzelf is het onderwatergewicht rond de 420. Vorig jaar was dat hoger ( 440).
Zorba het ras wat ik teel is gelukkig niet zo gevoelig voor blauw .