29 juni 2008; iets regen gehad

1 maart 2009; Verzendhandel einde?

De prijzen van akkerbouwprodukten willen maar niet. We zijn weer terug bij af. Nog geen jaar geleden leek de toekomst erg rooskleurig. Stijgende graanprijzen, prijzen van conserven werden hierdoor ook verhoogd.
Veel boeren leverden zelfs hun bietenquotum in om meer graan te gaan verbouwen.

Maar nu zijn de graanprijzen weer terug op prijsniveau van 2 jaar geleden en de conservenindustrie wil de prijs van conserven weer verlagen. Zie artikel :Besluit Coroos schaadt 300 erwtentelers . Hoe het verder met de Cooperatieve Verzendhandel gaat aflopen is nog de vraag. Door de uitstekende suikeropbrengst en kwaliteit lijken de suikerbieten zelfs 1 van de best renderende gewassen van oogst 2008 te worden. De kosten zijn de laatste tijd wel flink gestegen. Hoe nu verder?????? Toch maar weer aardappels, uien etc telen???? En dan maar hopen dat het goed komt.
22 februari 2009: Afgelopen week de erfsingel gesnoeid. Vooral de jonge bomen langs de sloot weg gehaald. De takken van die bomen hangen op den duur over het land. Komende week ga ik hier weer mee verder.
Vrijdag bij CHD een gebruikersdag in Ter Apel gehad over de werking van sectiecontrol op de spuitmachine. Met behulp van sectiecontrol gecombineerd met GPS worden de secties of delen ervan van de spuitboom automatisch uitgeschakeld als een al bespoten deel wordt bereikt. Bij een niet bespoten deel van het perceel gaan de secties weer automatisch aan. Dit is vooral handig bij het bereiken van de kopakker en gerende percelen, zodat sommige delen van het gewas niet dubbel bespoten wordt. Door het organiseren van de gebruikersdag werden praktijkervaringen van gebruikers uitgewisseld zodat het systeem steeds beter kan worden.
Weevers uit Swifterbant organiseerde deze dag.