10 juni 2006

4 februari 2007

Het bouwplan voor 2007 heb ik nu rond. Dit jaar ga ik als nieuw gewas 5 ha winterpeen voor Agrifirm telen. Mijn collega akkerbouwer waarmee ik samenwerk gaat ook winterpeen telen zodat we elkaar hiermee kunnen helpen. Tevens heb ik nog suikerbietenquotum aangekocht. Hierdoor ga ik van 7,5 ha suikerbieten naar 9 ha suikerbieten. Vlas en stamslabonen teel ik daardoor dit jaar niet meer.
Bouwplan 2007

De Bildtstar aardappelen heb ik verkocht en worden komende week opgehaald. Het gaat hierbij om ca. 150 ton. Deze aardappelen gaan naar Flevostar.