December 2006

December 2006

9 december 2006: De Bildtstar aardappelen heb ik afgelopen keer voor de 2e keer gegast, om kieming van de aardappels te voorkomen. Door de aparte zomer zijn de aardappels kiemlustig. De Zorba aardappelen heb ik behandeld bij het inschuren. Aan de achterkant van de schuur word met een gasapparaat het middel vergast en via een buis onder de ventilator gebracht die het gas door de aardappels blaast.

17 december 2006: Afgelopen week wat vergaderingen afgelopen, zoals een vergadering van de plaatselijke LTO afdeling Swifterbant en de ui en peendag in Emmeloord. Tevens zit ik met nog enkele akkerbouwers in een bedrijfseconomische studieclub van Countus. Op deze laatste vergadering word je als akkerbouwer altijd wel weer wat wijzer. Je hoort nog wel eens wat van andere akkerbouwers hoe die het doen op hun bedrijf waardoor je zo van elkaar nog wel wat kan leren. Ook word er van iedere akkerbouwer in de studieclub een bedrijfseconomisch jaarverslag gemaakt en word dat samen besproken. Komende tijd zal ik ook weer het bouwplan voor 2007 in gaan vullen. De belangrijke gewassen zoals aardappelen, uien, suikerbieten en wintertarwe staan alvast.
Tevens het meerjarige gewas Oregano. Voor nog 7 ha zoek ik nog invulling. Te denken valt aan stamslabonen, winterpeen of toch weer een stuk vlas.

22 december 2006: Het jaar zit er weer bijna op. Nog ruim een week in een record warm 2006.
Begon het jaar nog met een koud voorjaar. Juni en juli waren zeer warm daarna een natte augustusmaand en een warm najaar er achteraan. De akkerbouwgewassen hebben dat geweten ook. Vooral de aardappels, met allerlei problemen in diverse bewaarschuren van het land, zoals doorwas, rot en phytophthora. De wintertarwe kon in augustus net tussen de buien door gedorsen worden. Maar wel met schot en hoge vocht percentages tijdens het dorsen. Daarna werd het gelukkig beter met het weer. In september en oktober konden de uien en aardappelen goed geoogst worden.
De suikerbieten hadden zeer hoge opbrengsten met veel suiker. Daarentegen zijn de prijzen van de akkerbouwprodukten gelukkig wel goed. Komend jaar zal het wel weer heel anders zijn. Dat is ook het mooie van het vak van een akkerbouwer.